среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki PCV na plot i furtę ze sztachet wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachetki PVC na plot i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy proponowane plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий